O společnosti

 

HISTORIE:

STAVOSVIT Zlín byl založen společenskou smlouvou k 1. 1. 1991. Vznikla stavební firma, která historicky navazovala na stavební skupinu firmy Baťa, později STAVOSVIT. Firma chtěla zachovat "baťovskou tradici" v regionu, kdy stavebnictví bylo po obuvnictví druhou největší dominantou.

V devadesátých letech působila společnost až s 230 kvalifikovanými pracovníky na vysoké profesionální úrovni. Dobrou organizací obchodní činnosti a kvalitními výsledky práce se dařilo zajistit nové zakázky v ČR a SRN. V zájmu zkracování termínů výstavby byl postupně zvyšován počet pracovníků zejména v odborných profesích. Ekonomické výsledky, s průměrným obratem 100 milionů korun ročně, umožnily doplnit a podstatně rozšířit materiální a strojní vybavenost jednotlivých středisek.

Současně bylo rozšířené obchodní podnikání v dopravě a vznikl nový závod STAVOSVIT TRANS s.r.o. zajišťující dopravu v rámci firmy, ale i pro externí uživatele.

Hlavním výrobním programem organizace je zajišťování kompletních dodávek stavebních prací, tj. „Provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování“.

Organizace zabezpečuje stavby v oblasti pozemního, průmyslového a inženýrského stavitelství.

DLOUHODOBÁ STRATEGIE:

Akciová společnost realizuje již od roku 2003 systém Managementu kvality a ochrany životního prostředí v rámci celé organizační struktury a všech stupňů řízení. Kvalita stavebních prací se tak stává jedním ze základních garantů společnosti pro zákazníka. Cílem společnosti je dodávat kvalitní produkt, realizovat sjednané zakázky a služby v dané kvalitě a sjednaných termínech.

CERTIFIKACE:

Pro objektivní posouzení kvality systému managementu společnosti na současné mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 je již řadu let prováděna certifikace tohoto systému nezávislým certifikačním orgánem.

AKTUÁLNÍ POLITIKA:

Aktuální politika kvality a enviromentu společnosti je zaměřena především na zákazníka, realizaci zakázky, zapojení zaměstnanců a následné vyhodnocení celého systému.

Produkty a služby, které společnost zákazníkům nabízí, jsou v souladu s příslušnými zákony, předpisy a dokáže je splnit.

Za období této realizace nebyly zjištěny vážné neshody a nedostatky. 

Vedení společnosti si také uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny s výrobou a poskytováním služeb, přímo nebo nepřímo, působí na životní prostředí. Ochrana životního prostředí je důležitým úkolem společnosti.

Naše společnost má tu čest být členem svazu podnikatelů ve stavebnictví, kteří se aktivně snaží o reflektování situace, změny a nastolení co nejvhodnějších podmínek pro stavebníky podnikatele.

Vysoká profesionalita a odborná způsobilost firmy je zaručována průběžným proškolováním pracovníků a získáváním nových poznatků v daném oboru.

Stavosvit

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout