O společnosti

HISTORIE:

STAVOSVIT Zlín byl založen společenskou smlouvou k 1. 1. 1991. Vznikla stavební firma, která historicky navazovala na stavební skupinu firmy Baťa, později STAVOSVIT. Firma chtěla zachovat "baťovskou tradici" v regionu, kdy stavebnictví bylo po obuvnictví druhou největší dominantou.

V devadesátých letech působila společnost až s 230 kvalifikovanými pracovníky na vysoké profesionální úrovni. Dobrou organizací obchodní činnosti a kvalitními výsledky práce se dařilo zajistit nové zakázky v ČR a SRN. V zájmu zkracování termínů výstavby byl postupně zvyšován počet pracovníků zejména v odborných profesích. Ekonomické výsledky, s průměrným obratem 100 milionů korun ročně, umožnily doplnit a podstatně rozšířit materiální a strojní vybavenost jednotlivých středisek.

Současně bylo rozšířené obchodní podnikání v dopravě a vznikl nový závod STAVOSVIT TRANS zaštiťující dopravu v rámci firmy ale i pro externí uživatele a v roce 1997 byla založena akciová společnost STAVOSVIT, a.s.

 

CERTIFIKACE:

Pracujeme v souladu s normami managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 a environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005. Každoročně se necháme proškolovat, abychom byli schopni dodržovat tyto standardy a aplikovat je do praktického využití.

Již od roku 2003 je v naší společnosti uplatňován systém managementu jakosti v návaznosti na mezinárodní normu ČSN EN ISO 9001:2001 a později 2009. Cílem pracovníků společnosti je v rámci zkvalitňování veškeré činnosti realizovat sjednané zakázky a služby všeho druhu ve vysoké kvalitě a k maximální spokojenosti zákazníků. 

Vedení společnosti si také uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny s výrobou a poskytováním služeb, přímo nebo nepřímo, působí na životní prostředí. Ochrana životního prostředí je důležitým úkolem společnosti.

Naše společnost má tu čest být členem svazu podnikatelů ve stavebnictví, kteří se aktivně snaží o reflektování situace, změny a nastolení co nejvhodnějších podmínek pro stavebníky podnikatele.

Vysoká profesionalita a odborná způsobilost firmy je zaručována průběžným proškolováním pracovníků a získáváním nových poznatků v daném oboru